Home
Stichting Wildervanck - Wildervank
Margaretha Hardenberg
Cultuurcentrum
kleine
 concerten
presentaties
recepties
lezingen
tentoonstellingen
trouw en rouw
etc. etc.
Margaretha Hardenberg, vrouw van Adriaan Geerts Wildervanck, viel op een hete zomerdag tijdens een wandeling op de heide in slaap. Toen zij wakker werd zag zij tot haar schrik dat een adder zich om haar arm kronkelde. Omdat zij elk ogenblik de dodelijke beet verwachtte, legde ze in doodsangst de belofte af om op die plaats een kerk te laten bouwen, indien ze gespaard bleef. Het reptiel gleed vervolgens van haar arm en verdween in de heide.

Met de bouw werd begonnen in 1659 ...
Bij de viering van het 350-jarig bestaan van het dorp Wildervank werd de Stichting Wildervanck-Wildervank opgericht. Oorspronkelijk stelde zij zich tot doel om zaken van historisch belang betreffende het dorp Wildervank en de familie Wildervanck te bewaren en te archiveren.

Toen duidelijk werd dat de Margaretha Hardenbergkerk buiten gebruik zou raken als gevolg van het samengaan van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk is uiteindelijk in overleg met de kerkbesturen besloten de kerk over te dragen aan de stichting Stichting Wildervanck-Wildervank.

Hierbij heeft het bestuur gemeend de activiteiten van de stichting voorlopig te concentreren op het behoud van het monument en te komen tot een nieuwe invulling van het gebruik. Gedacht wordt aan het beschikbaar stellen van de kerk voor huwelijken, uitvaarten, tentoonstellingen, kleine concerten, lezingen, presentaties, recepties, etc. Andere ideeën zijn van harte welkom.

Op deze website vindt u informatie over de ontwikkelingen binnen de stichting en activiteiten georganiseerd in en rondom het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum.
Nieuwsbrief - Blijf op de hoogte over de ontwikkelingen binnen
de stichting en activiteiten in en rondom het cultuurcentrum.
Afmelden van de nieuwsbrief ?
Aanmelden van de nieuwsbrief ?
ANBI - K.v.K. 41015563
NL73 INGB 0660 3227 14
© 2008-2020 Stichting Wildervanck - Wildervank