Home
Stichting Wildervanck - Wildervank
Margaretha Hardenberg
Cultuurcentrum
kleine
 concerten
presentaties
recepties
lezingen
tentoonstellingen
trouw en rouw
etc. etc.
Giften - Renovatieproject
Wildervank, december 2010

Veel geld voor restauratie kerk

Dagblad van het Noorden, zaterdag 20 december 2010 - Pieter Broesder

Wildervank - Het gaat de goede kant op met de restauratie van de Margaretha Hardenbergkerk in Wildervank. De Stichting Wildervanck-Wildervank die het voormalige godshuis beheert, kreeg een Leader-subsidie van 65.000 euro; een Europese subsidie die in het kader van plattelandsontwikkeling wordt verstrekt. Penningmeester Coba van Damme is verguld. “Bovendien kregen we ook nog een anonieme gift van 10.000 euro. De gulle gever had als voorwaarde gesteld dat het geld moet worden besteed aan de toiletruimtes.”

De Margaretha Hardenbergkerk uit 1659 is een van de oudste kerken van de Veenkoloniën en het oudste cultuurmonument van de gemeente Veendam. Het monument wordt stukje voor beetje opgeknapt. Er moet van alles gebeuren. Zwam moet worden bestreden, het dak gemaakt en ga zo maar door. Als kerk is het monumentale gebouw niet meer in gebruik. Om aan inkomsten te komen wordt het aan derden verhuurd en hebben er allerlei activiteiten plaats. De stichting die het beeldbepalende pand en omliggende kerkhof in 2007 in beheer kreeg, heeft dit jaar zo 75.000 euro bijeengekregen.

Forse subsidie voor kerk

De Veendammer, 21 december 2010

Wildervanks cultuurgoed
De restauratie van de Margaretha Hardenberg hoeft niet helemaal door de bevolking worden opgebracht. Uit het project Leader wordt 65.00 euro bijgedragen. De totale kosten van het project bedragen 320.000 euro.

WILDERVANK - Door het samengaan van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk in Wildervank in de PKN, kwam er in 2007 een einde aan de kerkelijke invulling van het gebouw.

Vanuit de bevolking ontstond het initiatief om het gebouw voor het nageslacht te behouden. Begin 2008 werd daartoe de Stichting Wildervanck-Wildervank opgericht. Doel van de stichting is het behoud van Wildervanks cultuurgoed, waaronder de monumentale kerk en terrein aan de Torenstraat 108. De stichting eigenaar van de kerkgebouwen en het omliggende kerkhof. De stichting wil met dit project een deel van het pand restaureren en daarnaast de inrichting geschikt maken voor diverse activiteiten zoals speciale kerkdiensten, bruiloften, muziekvoorstellingen en andere culturele activiteiten.

Het kerkje in Wildervank is één van de oudste van de Veenkoloniën en beeldbepalend. Z’n oorsprong gaat terug tot de verveninggeschiedenis van de Veenkoloniën en heeft een sterke relatie met de vervenerfamilie Wildervanck. Het kerkje is gesticht in 1659.

Oost Groningen kent een groot aantal cultuurhistorisch waardevolle terreinen. Vooral in het oog springen de vele oude kerkterreinen. Leader stelt ook 90.000 euro ter beschikking om een aantal van deze terreinen op te knappen.
Veenkoloniaal Goud
Dit project behelst het realiseren van een ondernemersnetwerk op de Drents - Groningse grens langs vaarwegen in de Veenkoloniën. De laatste jaren is door de overheid veel geïnvesteerd in het optimaliseren van vaarwegen in de provincies Groningen en Drenthe. Hierdoor zijn er veel ondernemers in het gebied die initiatief getoond hebben en nieuwe (kleinschalige) ondernemingen op recreatief gebied gestart zijn. Door een aantal van deze ondernemers is het plan opgevat om te komen tot een ondernemersnetwerk die de Veenkoloniën op het gebied van o.a. varen beter op de kaart moet zetten. Leader draagt hier met 39.900 euro in bij.
ANBI - K.v.K. 41015563
NL73 INGB 0660 3227 14
© 2008-2020 Stichting Wildervanck - Wildervank