Home
Stichting Wildervanck - Wildervank
Margaretha Hardenberg
Cultuurcentrum
kleine
 concerten
presentaties
recepties
lezingen
tentoonstellingen
trouw en rouw
etc. etc.
Westerstörm
Wildervank, 5 november 2010

Vrijdagavondconcert, 5 november 2010

Folks- en Shantykoor Westerstörm is opgericht op 9 september 1991 als een echt shantykoor. De naam is ontleend aan haar thuishaven Westerbroek (WESTER) en aan de kracht van de elementen, de zee en de wind (STÖRM).

Met het verdwijnen van de zeilschepen zijn ook de shanty’s verdwenen maar veel koren hebben deze muziek, die gezongen en gespeeld werd bij de afvaart, weer opgepakt en zodoende genieten we nog steeds van deze prachtige liederen

Als shantykoor heeft het koor veel mooie originele shantyliederen uitgevoerd maar heeft nu ook zeemansversjes en liedjes van Ede Staal op het programma.

Westerstörm telt op dit moment ruim 40 leden en staat vanaf de oprichting onder leiding van een professionele dirigent met conservatorium opleiding. Vanaf 2003 is Willen Hoiting dirigent van Westerstörm. Daarnaast beschikt het koor over een eigen begeleidingsorkest met 5 uitstekende muzikanten.


Het optreden van Westerstörm betekent een avond vol prachtige muziek.
Organisatie: ST.KLEINKUNST VEENDAM i.s.m. Stichting Wildervanck - Wildervank
ANBI - K.v.K. 41015563
NL73 INGB 0660 3227 14
© 2008-2020 Stichting Wildervanck - Wildervank