Home
Stichting Wildervanck - Wildervank
Margaretha Hardenberg
Cultuurcentrum
kleine
 concerten
presentaties
recepties
lezingen
tentoonstellingen
trouw en rouw
etc. etc.
E-Nieuwsbrief 1, jaargang 4
Wildervank, februari 2011

Beste mensen,

Het is alweer enige tijd geleden dat u een nieuwsbericht over onze Margaretha Hardenbergkerk heeft ontvangen. Het afgelopen jaar is het nodige gebeurd; onze voorzitter zal hierover in een volgend bericht meer mededelen.

Wat betreft de restauratie, er is inmiddels € 328.634,-- (inclusief de Rijkssubsidie) bij elkaar. Nieuwe aanvragen zijn nog onderweg. Er is begonnen met de aanpak van de dragende balken van de kapconstructie. Ook wordt er gewerkt aan het aanleggen van een toiletgroep. Dit laatste is door het ontvangen van een anonieme donatie mogelijk gemaakt. Het bestuur is over deze schenking zeer verheugd!

Graag willen wij u attenderen op de vernieuwde website: een ander ontwerp waarbij bestaande pagina's zijn herzien en nieuwe pagina's toegevoegd. Uw aanvullingen, op- en of aanmerkingen horen we graag!
Onder De Stichting vindt u de onderwerpen Achtergrond, Doelstellingen, Bestuur, Donateurs en Vrijwilligers. We zijn nog steeds op zoek naar zowel donateurs als vrijwilligers ! Het Kerkgebouw informeert over het Ontstaan van de kerk, Bouw, Inventaris, Restauraties, Predikanten en Kerkhof. Aan het kerkhof wordt door het echtpaar Pomp en de leerlingen van de Westerschool aandacht besteed, waarover binnenkort meer. Onder Wildervan(c)k de onderwerpen Contract 1647, Wildervank-Wildervanck, Wapens en Het dorp Wildervank. Aan deze laatste pagina wordt nog gewerkt. Nieuws, nu met overzichtspagina, en Contact spreken voor zich.

Naast u te informeren over de website vragen we langs deze weg ook de aandacht voor het Docentenconcert van de Muziek- , Dans- en Theaterschool Veendam / Pekela, dat plaats vindt op vrijdag 4 maart aanstaande.

Dit nieuwsbericht is deze keer naar een groter adressenbestand gezonden. Indien u geen
prijs stelt op het toezenden van het bericht nu of in de toekomst; klik hier om uw emailadres
te verwijderen uit ons adresbestand.


Met vriendelijke groet,
Arie Broekema, secretaris
ANBI - K.v.K. 41015563
NL73 INGB 0660 3227 14
© 2008-2020 Stichting Wildervanck - Wildervank