Home
Stichting Wildervanck - Wildervank
Margaretha Hardenberg
Cultuurcentrum
kleine
 concerten
presentaties
recepties
lezingen
tentoonstellingen
trouw en rouw
etc. etc.
E-Nieuwsbrief 5, jaargang 4
Wildervank, december 2011

Kerstmarkt Margaretha Hardenbergkerk


Het begint al een beetje een traditie te worden dat de Stichting Wildervanck-Wildervank in eendrachtige samenwerking met Wijk- en Buurtbeheer een gezellige kerstmarkt organiseert. Ook dit jaar doen zij dat weer in de Margaretha Hardenbergkerk.

De markt bestaat uit een twintigtal kraampjes met een ruime variëteit aan artikelen. Natuurlijk is er ook aan de inwendige mens gedacht, waarbij een glaasje glühwein niet ontbreekt.


Vrijdag 9 december begint de markt om 17.30 uur en sluit om 21.30 uur met tussentijds optredens van de zingende Vrouwen van Nu.

Zaterdag 10 december wordt de markt gehouden van 14.00 tot 17.30 uur. Deze middag is het shantykoor De Roergangers een aantal keren te horen.
ANBI - K.v.K. 41015563
NL73 INGB 0660 3227 14
© 2008-2020 Stichting Wildervanck - Wildervank