Home
Stichting Wildervanck - Wildervank
Margaretha Hardenberg
Cultuurcentrum
kleine
 concerten
presentaties
recepties
lezingen
tentoonstellingen
trouw en rouw
etc. etc.
Donatie hobbyclub van de PKN
Wildervank, 13 februari 2011

Stichting Wildervanck - Wildervank blij verrast

www.parkstadveendam.nl, 13 februari 2011 20:22

WILDERVANK - Afgelopen week werd de vergadering van het bestuur van de stichting Wildervanck-Wildervank onderbroken door een aangename verrassing. De stichting stelt zich ten doel zich in te zetten voor het behoud van het in het dorp Wildervank aanwezige cultuurgoed.

Ze kregen bezoek van de dames Roossien en mevrouw Mezach van de hobbyclub van de PKN. Deze dames komen 1x per maand bij elkaar en knutselen dan wenskaarten in elkaar, maar ook egeltjes van papier, welke zeer gewild schijnen te zijn.

De gemaakte werken worden dan verkocht tijdens activiteiten of markten en de opbrengst komt ten goede aan kleine stichtingen in het dorp Wildervank. En dit jaar viel ook de stichting Wildervanck-Wildervank daaronder.

Op de foto overhandigd mevrouw Roossien de envelop met inhoud aan de voorzitter van de stichting, de heer Hartsema.
ANBI - K.v.K. 41015563
NL73 INGB 0660 3227 14
© 2008-2020 Stichting Wildervanck - Wildervank