Home
Stichting Wildervanck - Wildervank
Margaretha Hardenberg
Cultuurcentrum
kleine
 concerten
presentaties
recepties
lezingen
tentoonstellingen
trouw en rouw
etc. etc.
Open Monumentendag
Wildervank, 10 september 2011

Een meer dan 300 jaar oud gebouw ! Gebouwd vlak na het begin van de vervening. Voor wie durft laten we de enorme balken van de kapconstructie zien.
De buitenkant wordt nu opgeknapt. Na 1 januari gaan we verder aan de binnenkant. Binnen kunt u de oude preekstoel en de herenbanken zien. Buiten de gedenksteen voor Adriaan Geerts Wildervanck en graven van bekende Wildervankers.

Martin den Hollander bespeelt ’s morgens het orgel.
Het Jeugd Symphonie Orkest Drenthe (JSOD) repeteert vanaf 11.00 uur.
ANBI - K.v.K. 41015563
NL73 INGB 0660 3227 14
© 2008-2020 Stichting Wildervanck - Wildervank