Home
Stichting Wildervanck - Wildervank
Margaretha Hardenberg
Cultuurcentrum
kleine
 concerten
presentaties
recepties
lezingen
tentoonstellingen
trouw en rouw
etc. etc.
E-Nieuwsbrief 2, jaargang 5
Wildervank, april 2012

De Margaretha Hardenbergkerk

Was u de laatste tijd nog in de kerk? Tijdens de Kerstmarkt misschien? Vol met stalletjes. Misschien wel een beetje té vol tijdens het optreden van het Shantykoor. Of was u bij een van de optredens op vrijdagavond of zondagmiddag? Bij Erwin Devries, Harrie Niehof of bij Gerry Wolthof ? Wellicht zien we u binnenkort, op zondag 15 april met Edwin Jongedijk. Mooie Groningse teksten!

Heel langzaam begint het nieuwe leven van het monumentale gebouw zich af te tekenen. Het is zeker nog lang niet genoeg, maar dat heeft deels ook te maken met de werkzaamheden die nog in en om het gebouw moeten gebeuren.

Een half jaar geleden stond de hele kerk in de steigers. Een groot deel van het voegwerk werd vervangen door een moderne mortel die er beter voor zorgt dat het regenwater niet in de muren trekt. Waar het voegwerk nog goed was, bleef het zitten: het was nu al een dure operatie.

Restauratiewerk

Er staan weer een paar grote werken voor de deur. De toren bleek in veel slechtere staat dan we hadden kunnen vermoeden. Daar komen dus nu ook steigers omheen en een groot deel van het houtwerk zal moeten worden vervangen. Kunnen we ook het haantje weer rechtop laten zetten.

De binnenkant krijgt eindelijk ook een opknapbeurt. Waarschijnlijk wordt dat na de zomer. Al het stucwerk gaat van de muur om vervangen te worden door veel beter materiaal. Kunt u het zich al voorstellen: mooie gladde witte muren, zoals een echte Groninger kerk hoort te zijn? ‘Doe maar gewoon ...’

Landschapsbeheer Groningen

Dan is er nog het kerkhof. Daar kunnen we binnenkort nog helpende handen gebruiken. Met Landschapsbeheer Groningen is contact geweest en we kunnen nog meedraaien met een bijzonder project. We moeten dan zelf de handen flink uit de mouwen steken met het opknappen van de graven. Eenvoudig werk: schoonmaken, ontdoen van groen, ontroesten, verven, opnieuw aanbrengen van grind, enzovoort. Leerlingen van de Westerschool kunnen het ook, waarom zou u het niet kunnen?

Landschapsbeheer zet daar dan van hun kant allerlei werk tegenover wat voor ons te zwaar of te duur zou zijn. Takelwerk om monumenten weer recht te zetten of tijdelijk te verplaatsen als funderingen opnieuw gemaakt moeten worden bijvoorbeeld. Een voorlichtingsavond is gepland op dinsdag 24 april. Even noteren in uw agenda.

Donateurs

De exploitatie van de kerk is een zaak die nog op gang moet komen. Ook als we bijna geen activiteiten kunnen ontplooien om dat de werklieden voortdurend bezig zijn, gaan de vaste kosten gewoon door. We zijn daarom heel erg afhankelijk van een reeks welwillende donateurs. Hoort u ook bij de groep die dit monumentale gebouw graag wil behouden? Heeft u uw bijdrage al gestort?
ANBI - K.v.K. 41015563
NL73 INGB 0660 3227 14
© 2008-2020 Stichting Wildervanck - Wildervank