Home
Stichting Wildervanck - Wildervank
Margaretha Hardenberg
Cultuurcentrum
kleine
 concerten
presentaties
recepties
lezingen
tentoonstellingen
trouw en rouw
etc. etc.
E-Nieuwsbrief 3, jaargang 5
Wildervank, mei 2012

Voorlichtingsavond “Kerken in het Groen” Wildervank

Op 29 mei 2012 om 20.00 uur zal in de Margaretha Hardenbergkerk in Wildervank een voorlichtingsbijeenkomst “Kerken in het Groen” worden georganiseerd. Reint Wobbes van de Stichting Oude Groninger Kerken zal op deze avond een presentatie verzorgen over de Groninger grafcultuur.
Albert-Erik de Winter van Landschapsbeheer Groningen zal een toelichting geven op herstel van grafmonumenten. De voorlichtingsbijeenkomst wordt georganiseerd in de Margaretha Hardenbergkerk aan de Torenstraat 108 in Wildervank en begint om 20.00 uur.

Na aanleiding van deze bijeenkomst zal op zaterdag 2 juni een vrijwilligerswerkdag worden georganiseerd op het kerkhof bij de Margaretha Hardenbergkerk.

Medewerkers van Landschapsbeheer Groningen geven op deze dag uitleg over herstelwerkzaamheden als het beletteren van zerken, verven van hekwerken en het teruglijmen van loszittende delen.

Genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd door in het kader van het project “Kerken in het Groen” van Landschapsbeheer Groningen en de Stichting Oude Groninger Kerken. Doel van dit project is het herstel van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van kerkterreinen. Kerk en kerkhof in Wildervank zijn in eigendom van de Stichting Wildervanck-Wildervank. Herstel wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van de Provincie Groningen en Leader.

Mocht u naar aanleiding van deze bijeenkomst nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Groningen tel: 050 - 5340137 of info@landschapsbeheergroningen.nl

Voorzitter geridderd

Hij kwam er voor overleg met de wethouder, maar werd na binnenkomst al snel de kamer van de burgemeester in geleid. Nog werd het hem niet helemaal duidelijk, maar dat veranderde toen hij de raadszaal binnenkwam. Die zat afgeladen vol met een enthousiast publiek.

Er waren op de vrijdagochtend voor Koninginnedag dit jaar drie mensen genomineerd voor een Koninklijke onderscheiding. Onze voorzitter, Harry Hartsema, was daar dus een van. Voorgedragen door een viertal organisaties, op initiatief van bestuurslid Gezina Woltjes. Natuurlijk heeft Harry al die jaren veel gedaan voor de voetbalvereniging en voor de kegelclub. En natuurlijk is hij belangrijk geweest voor Wildervank Vooruit. Denk alleen maar aan de enorme hoeveelheid informatie die hij in de loop der jaren over Wildervank heeft verzameld.

Voor ons is hij natuurlijk zonder meer de grote initiator. Zijn inzet voor het behoud en de restauratie van de Margaretha Hardenbergkerk is zo’n beetje het summum wat je kan doen voor het Historisch Belang van Wildervank, zoals de burgemeester het werk van Harry typeerde.

Een daverend applaus waard!

Informatieavond en werkochtend

In een vorige nieuwsbrief stond een informatieavond aangekondigd voor eind april. Die avond bleek een beetje ongelukkig gekozen. We hebben een nieuwe datum gezocht: 29 mei, ook weer om 20.00 uur in onze kerk.

Landschapsbeheer Groningen wil ons mee laten doen in een bijzonder project om het kerkhof weer fraaier te maken.

Eenvoudig werk: schoonmaken, ontdoen van groen, ontroesten, verven, opnieuw aanbrengen van grind, enzovoort. Zerken opknappen en herstellen. Als we zelf de handen flink uit de mouwen steken, zet Landschapsbeheer daar van haar kant allerlei werk tegenover wat voor ons te zwaar of te duur zou zijn.

Op 29 mei worden we voorgelicht hoe het zou kunnen. Er is ook een interessant verhaal over teksten en symbolen op grafstenen. Reint Wobbes van de Stichting Oude Groninger Kerken is daar zeer goed in thuis.

Op zaterdag 2 juni is er een DOE-dag op het kerkhof, vanaf 10.00 uur. Natuurlijk zorgen we dat er dan ook weer koffie en koek is.

Opnieuw steigers

Veel mensen spraken ons al aan over de toren van de kerk.

’t Ziet er ook niet uit met zo’n scheef haantje. En dan is de slechte staat van het houtwerk vanaf de grond nog nauwelijks zichtbaar.

Maar er gaat verandering in komen: de steigers staan er al !
Het voegwerk wordt goed bekeken, het houtwerk hersteld en dat haantje, dat komt ook goed!
ANBI - K.v.K. 41015563
NL73 INGB 0660 3227 14
© 2008-2020 Stichting Wildervanck - Wildervank