Home
Stichting Wildervanck - Wildervank
Margaretha Hardenberg
Cultuurcentrum
kleine
 concerten
presentaties
recepties
lezingen
tentoonstellingen
trouw en rouw
etc. etc.
Kerken in het Groen & opknapbeurt kerkhof
Wildervank, juni 2012

Kerken in het Groen

Impressie van de voorlichtingsavond op dinsdag 29 mei ...

... en de start van de werkdag op zaterdag 2 juli 2012

Opknapbeurt kerkhof

Iets meer dan een week geleden is er al een hele dag flink gewerkt op het kerkhof van de Margaretha Hardenbergkerk in Wildervank. Onkruid verwijderd, een aantal stenen schoongemaakt, gelijmd, letters opnieuw mooi zwart gemaakt, enz. Een paar mensen zijn ook in de dagen daarna nog op het terrein aan het werk geweest. Een geweldige opsteker!

Komende zaterdag, 16 juni, willen we opnieuw aan de slag. Nu alleen van 9 tot 12 uur en we willen ons ook wat meer beperken tot een bepaald deel van het kerkhof, om het een beetje gezelliger te houden. Er is nog heel wat te doen aan woekerend groen, bruine hekjes, grauwe stenen enz. Sommigen hebben grafmonumenten (terug)gevonden van familieleden uit een ver verleden. Die gaan daar natuurlijk eerst weer mee verder.

Landschapsbeheer Groningen is deze keer niet aanwezig. We zullen dus ook zelf voor materiaal zorgen. Als iemand zaterdagochtend wil komen meehelpen: van harte welkom! En wie misschien ook al een idee heeft wat hij (of zij!) wil gaan doen en daar ook gereedschap voor mee kan nemen: helemaal geweldig. Natuurlijk zullen wij ook proberen te zorgen voor voldoende gereedschap.

En uiteraard voor genoeg koffie en thee!

Graag tot zaterdag.

Vrijwilligerswerk aan monumenten kerkhof Margaretha Hardenbergkerk

18 juni 2012

MONUMENTEN - Zaterdag had een groep enthousiaste vrijwilligers op het historische kerkhof van de Margaretha Hardenbergkerk in Wildervank weer de handen uit de mouwen gestoken. Het onkruid werd verwijderd, een aantal stenen schoongemaakt en waar nodig gelijmd, metalen hekwerken werden ontdaan van roest, letters opnieuw zwart gemaakt en andere werkzaamheden uitgevoerd. Vorig jaar is met de werkzaamheden een aanvang genomen.

www.parkstadveendam.nl/Album
ANBI - K.v.K. 41015563
NL73 INGB 0660 3227 14
© 2008-2020 Stichting Wildervanck - Wildervank