Home
Stichting Wildervanck - Wildervank
Margaretha Hardenberg
Cultuurcentrum
kleine
 concerten
presentaties
recepties
lezingen
tentoonstellingen
trouw en rouw
etc. etc.
E-Nieuwsbrief 5, jaargang 5
Wildervank, 10 september 2012

Koningsstijl

De Margaretha Hardenbergkerk in Wildervank is sinds december 2007 in bezit van de Stichting Wildervanck-Wildervank. Deze Stichting zet zich in voor het behoud van de kerk en het omliggende kerkhof. Nadat in 2011 de muren en dak van de kerk water- en winddicht gemaakt zijn is er dit jaar hard gewerkt aan de toren.

Dank zij de medewerking van de gemeente Veendam en subsidiënten als Leader, SNS Fonds Wildervank en J.B. Scholtenfonds is de Stichting er in geslaagd veel te verwezenlijken.

Als een soort "kroon op het werk" wordt a.s. dinsdag 11 september de koningsstijl geplaatst. De koningsstijl is de verticale houten stijl in het deel met de leien helemaal boven in de top van de toren. De oude bleek bij restauratie verrot. Om 08.00 uur staat de kraan draaiklaar, de Torenstraat wordt ter plaatse afgezet en één en ander is geregeld bij de gemeente Veendam en andere instanties.

De Stichting hoopt op korte termijn een begin te kunnen maken met de restauratie van de binnenkant van de kerk.

Zie ook: www.veendammer.nl
ANBI - K.v.K. 41015563
NL73 INGB 0660 3227 14
© 2008-2020 Stichting Wildervanck - Wildervank