Home
Stichting Wildervanck - Wildervank
Margaretha Hardenberg
Cultuurcentrum
kleine
 concerten
presentaties
recepties
lezingen
tentoonstellingen
trouw en rouw
etc. etc.
E-Nieuwsbrief 4, jaargang 7
Wildervank, april 2014

Popkoor Funism

Na het fantastische, goed bezochte optreden van Gerry Wolthof afgelopen zondag staat de volgende voorstelling geprogrammeerd:

Popkoor Funism

Het Popkoor Funism is een enthousiast, gemengd koor van 35 leden. Van oorsprong kwamen de leden vooral uit Veendam; de laatste jaren komen de leden uit de hele provincie Groningen (en zelfs uit Drenthe) om te zingen!

Ze oefenen iedere woensdag avond in een oud kerkje in Muntendam. Ninke Sluiter Ballema is nu ruim 3 jaar de dirigent van dit koor. Bijna alle nummers die worden gezongen zijn door Ninke zelf tot een mooi arrangement gemaakt. Het koor zingt 4 tot 8 stemmige stukken!

Zij zingen popmuziek, in de breedste zin van het woord. Het repertoire bestaat uit de nieuwste toppers en gouwe ouwen, gezongen in de Engelse en in de Nederlandse taal. Popkoor Funism biedt u een avondvullend programma waar u zeker van gaat genieten!

Zaterdag 12 april
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree € 5,-

www.funism.nl
ANBI - K.v.K. 41015563
NL73 INGB 0660 3227 14
© 2008-2020 Stichting Wildervanck - Wildervank