Home
Stichting Wildervanck - Wildervank
Margaretha Hardenberg
Cultuurcentrum
kleine
 concerten
presentaties
recepties
lezingen
tentoonstellingen
trouw en rouw
etc. etc.

Donateurs

Om de Margaretha Hardenbergkerk als multifunctioneel gebouw in stand te houden is er uiteraard geld nodig. Er wordt door het bestuur en een groep vrijwilligers reeds belangeloos veel inzet gepleegd. Diverse kleinere kosten worden op persoonlijke basis gemaakt. Voor de basiskosten van het beheer, exploitatie en eenvoudig onderhoud is echter meer nodig. Wij zijn dan ook op zoek naar donateurs.

Op kleine schaal zijn reeds donateurs geworven, ook onder de bezoekers van georganiseerde activiteiten als concerten, schoolavonden, kerstavonden. Hier zijn wij erg blij mee en hopen dat dit aantal voorspoedig kan worden opgebouwd. Hoe groter en breder uw steun, hoe sneller wij onze, en naar wij hopen ook uw wensen kunnen vervullen om dit gebouw te behouden. Om u aan te melden als donateur; gelieve contact opnemen met het bestuur.

De Stichting Wildervanck-Wildervank is door de belastingdienst fiscaal aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften, erfenissen en legaten belastingvrij door de stichting kunnen worden ontvangen. Dit is niet alleen goed nieuws voor de stichting, maar ook voor u. Een gift kunt u namelijk - onder voorwaarden - bij uw aangifte inkomstenbelasting in aftrek brengen.

ANBI - K.v.K. 41015563
NL73 INGB 0660 3227 14
© 2008-2019 Stichting Wildervanck - Wildervank