Home
Stichting Wildervanck - Wildervank
Margaretha Hardenberg
Cultuurcentrum
kleine
 concerten
presentaties
recepties
lezingen
tentoonstellingen
trouw en rouw
etc. etc.

Foto's overdracht

12 december 2007, de formele overdracht van de toren, tot die datum eigendom van de burgerlijke gemeente Veendam, en het kerkgebouw met saamhorigheden van de voormalige Hervormde Kerk aan de Stichting Wildervanck-Wildervank.

ANBI - K.v.K. 41015563
NL73 INGB 0660 3227 14
© 2008-2019 Stichting Wildervanck - Wildervank