Home
Stichting Wildervanck - Wildervank
Margaretha Hardenberg
Cultuurcentrum
kleine
 concerten
presentaties
recepties
lezingen
tentoonstellingen
trouw en rouw
etc. etc.

Vrijwilligers

Wij zijn op zoek naar mensen die ons op enigerlei wijze kunnen helpen bij de werkzaamheden
die noodzakelijk zijn om dit monument te onderhouden en voor ondersteuning tijdens activiteiten
in en rondom het kerkgebouw. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het bestuur.

ANBI - K.v.K. 41015563
NL73 INGB 0660 3227 14
© 2008-2019 Stichting Wildervanck - Wildervank