Home
Stichting Wildervanck - Wildervank
Margaretha Hardenberg
Cultuurcentrum
kleine
 concerten
presentaties
recepties
lezingen
tentoonstellingen
trouw en rouw
etc. etc.

Parkeren

Fietsen, snor- & bromfietsen, scooters, motoren ...

Voldoende ruimte op het looppad rondom het kerkgebouw, links van de hoofdingang zijn enkele fietsenstanders.

Auto's, bestelwagens ...

Alhoewel parkeren langs de weg is toegestaan aan de Torenstraat (Westerdiep) en de Raadhuisstraat (Oosterdiep) is dit bij grotere bezoekersaantallen niet optimaal. De Torenstraat is relatief smal; bij een aaneengesloten rij geparkeerde auto's wordt het passeren door overig verkeer lastig. De Raadhuisstraat is de doorgaande weg (busroute) in Wildervank en kent daardoor een zwaardere verkeersbelasting. Passeren door overig verkeer is minder problematisch dan aan de Torenstraat; mocht u besluiten aan de Raadhuisstraat te parkeren willen wij u als tip meegeven de buitenspiegel van uw auto in te klappen.

Voor rustig parkeren in alle ruimte wijzen wij u graag op de parkeerplaats bij de grote kerk van Wildervank. Deze bevind zich aan de Raadhuisstraat, circa 100 meter noordelijk van het kerkgebouw. Vanaf deze (gratis) parkeerplaats loopt u in ongeveer drie minuten via de oostelijke ingang van het kerkhof naar het kerkgebouw.

ANBI - K.v.K. 41015563
NL73 INGB 0660 3227 14
© 2008-2019 Stichting Wildervanck - Wildervank