Home
Stichting Wildervanck - Wildervank
Margaretha Hardenberg
Cultuurcentrum
kleine
 concerten
presentaties
recepties
lezingen
tentoonstellingen
trouw en rouw
etc. etc.

Predikanten van de Nederlands Hervormde Kerk te Wildervank

In de kerk bevindt zich nabij de kansel de grafsteen van de eerste predikant Omius Oomkens en zijn echtgenote Maria Blenke; de tekst luidt:

DN. OMIUS OOMKENS, EERSTE PREDIKANT IN DEESE KERKE, HEEFT DE EERSTE PREDIKATIE HIERIN GEDAAN ANNO 1687, DEN 17 JULY, IS GESTORVEN DEN 29 JANN. 1753 IN ‘T 89STE JAAR SIJNS OUDERDOMS.

IK SAL UIT MYN VLEESCH GOD ANSCHOUWEN.

Wapens: Rechts: Gedeeld: I een dwarsbalk, vergezeld van drie ruiten, 1 en 2; II op een uit de deellijn komende, iets schuin aflopende tak een staande haan. Links: Een arm, komende uit een van de linker schildrand uitgaande wolk, houdend een opgerichte wijnrank met drie druiventrossen en vier bladeren.

GRAFSCHRIFT VAN MARIA BLENKE, HUISVROU VAN PASTOR O. OOMKES, GESTORV. IN HAER 86 JAER OP DEN 8 JUNY 1748.

HAER VLEES RUST HIER BENEVEN / IN ’T AERDSE STOF EN AS / HAER GEEST IS WEER (GEGE)VEN / VAN WAAR GEKOMEN WAS. ECCL. 12 vs 7.


Bron: Pathuis, A., “Groninger Gedenkwaardigheden”, GDW 4150.
1687Omius Oomkens
1749Alexander Sluiter
1767Willem Hendrik van der Pol
1792Marcus van der Tuuk
1801Joannes Gerdes Oosterbeek
1843Hendrik Huisinga
1893J. Boon
1902Roelof Ruibing
1916Gerbrand Westmijse
1922David Adrianus Hoekstra
1923Willem Frederik Dikboom
1927Jacobus Nicolaas van Druten
1945Marinus Johan Willem Zevenboom
1949J. van der Vange
1956M.J. de Jongh
1962H.G. Hubbeling
1965A.F. Scholte
1970K. de Boer
1980B.A. Nieuwenhuijse
1986A.A.L. Meijer
1990W. Veldman
1997W. H. Slob
ANBI - K.v.K. 41015563
NL73 INGB 0660 3227 14
© 2008-2019 Stichting Wildervanck - Wildervank