Home
Stichting Wildervanck - Wildervank
Margaretha Hardenberg
Cultuurcentrum
kleine
 concerten
presentaties
recepties
lezingen
tentoonstellingen
trouw en rouw
etc. etc.

Restauratie 2010 ~ 2013

Nadat de Stichting Wildervanck-Wildervank in december 2007 het kerkgebouw in eigendom had gekregen werd er niet alleen gezocht naar mogelijkheden om het gebouw in stand te houden, maar ook naar wegen om het te kunnen restaureren.

Vele gesprekken met diverse instanties werden gevoerd. Als eerste was er contact met de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Groningen - Drenthe (SBKGD) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit leidde ertoe, dat in januari 2010 het bericht kwam, dat we in aanmerking kwamen voor een subsidie op grond van het Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten (BRRM 1997). Een eigen bijdrage was hierbij wel een voorwaarde.

Verdere contacten waren er onder andere met Leader Oost-Groningen en de gemeente Veendam. Overleg werd gestart met de architect, de heer Willem van der Veen uit Groningen.

'wind- en waterdicht'

Dankzij de voortgaande fondsvorming lukte het de benodigde bedragen bij elkaar te krijgen waarmee kon worden overgegaan tot een zogenaamde eerste deelrestauratie. Van belang was om als eerste het dak en de muren wind- en waterdicht te krijgen.

In de zomer van 2011 startte het herstel van de dragende balken van de kapconstructie en het waterdicht maken van het dak, gevolgd door het voegwerk aan de buitenkant.

Hiervoor moest de gehele kerk in de steigers gezet worden; een gigantische klus.

'de toren'

In het voorjaar van 2012 werd vastgesteld dat de toren in veel slechtere toestand verkeerde dan verwacht. Het voegwerk moest worden aangepakt alsook het houtwerk bovenin. Tevens bleek ook de koningsstijl compleet verrot; met vervanging als enige optie.

De gemeente Veendam bleek mee te willen werken aan de toren en zeer gelukkig kwamen we ook in aanmerking voor een subsidie in het kader van Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM 2011).

De toren werd in april in de steigers gezet.

'het haantje rechtop'

Het uiteindelijke resultaat mag er zijn: een toren die er piekfijn bij staat, met glanzende bollen op het dak en het haantje rechtop.
'fase 2'

Ondertussen werd aan de verdere fondsenwerving gewerkt. Langzamerhand begon dit haar vruchten af te werpen, zodat in 2012 kon worden gestart met de 2e fase van de restauratie. Het op diverse plaatsen aan het gewelf en van de muren afbladderende stucwerk kwam vervolgens in beeld.

Nu, met de muren en het dak wind- en met name waterdicht, kon hiermee een aanvang worden gemaakt. De klus startte in september.'indrukwekkende steigerconstructie'

De kerk werd vol gezet met steigers, met over de trekbalken een werkvloer om het gewelf te benaderen. Het orgel, de preekstoel en de oudste banken ter bescherming ingekist.

Al het stucwerk moest van de muren worden verwijderd.

Tegenvallers: het gewelf moest volledig worden vastgezet, achter het orgel bleek ten gevolge van oude lekkages een groot deel van het houtwerk en met name zware balken compleet verrot en boven de preekstoel werd zwam aangetroffen.

Was er aan de buitenkant sprake van een gigantische klus, hier was sprake van een megaklus ...

'gedaanteverwisseling'

In een onwaarschijnlijk korte tijd heeft een grote gedaanteverwisseling aan de binnenkant plaatsgevonden. Alle muren van stucwerk ontdaan, gefreesd, gespoeld. Inmiddels is het gewelf van een nieuwe stuclaag voorzien.

In de loop van 2013 kreeg de restauratie steeds meer vorm. De kale muren werden van een nieuwe stuclaag voorzien. Achter het orgel kwam het in de oude kleur geverfde gewelf tevoorschijn, welke naar de huidige kleur van de balken werd teruggehaald. Een groep vrijwilligers, te weten Jaap en Fenna Pomp, Jaap Venema en Bert Perdon, onder leiding van Jan van Damme hebben onder andere de kozijnen, banken en de verplaatste zuidwand geverfd. Klaas Regien was een welkome medewerker. Onze voorzitter Harry Hartsema was op alle fronten actief.

Het verplaatsen van de zuidwand was nodig om ruimte voor een kleedruimte en een berging te krijgen. De oude kerkbank die boven naast het orgel aangetroffen werd kreeg een plaats in de kleedruimte. Ondertussen legde de Lions Club Veendam een compleet nieuwe keuken aan.

De heer Porringa van Hotel Boschhuis in Ter Apel had van de diefstal van onze kroonluchter vernomen en bood spontaan aan voor een vervanger te willen zorgen. Dit aanbod werd door ons met blijdschap aanvaard. De kroonluchter werd onlangs opgehangen.

ANBI - K.v.K. 41015563
NL73 INGB 0660 3227 14
© 2008-2019 Stichting Wildervanck - Wildervank