Home
Stichting Wildervanck - Wildervank
Margaretha Hardenberg
Cultuurcentrum
kleine
 concerten
presentaties
recepties
lezingen
tentoonstellingen
trouw en rouw
etc. etc.

Restauraties voor 2007

In de periode van 1959 tot 1962 vindt een eerste restauratie plaats. Deze restauratie is mogelijk geworden dankzij de medewerking van de bevolking van Wildervank. Tevens wordt financiële steun verleend door het rijk, provincie en de gemeente Wildervank. De heer R.H. Fledderus, architect te Rotterdam, maakt een globaal plan ter verbetering van het interieur. De leiding van de restauratie is in handen van het architectenbureau P.C. Kardol te Veendam.

De banken worden verwijderd en vervangen door stoelen met biezen zittingen. Ook worden de lambriseringen afgebroken. Een onopvallende, moderne verlichting wordt aangebracht. In het midden van de kerk hangt een sierlijke koperen lichtkroon. Het meubilair wordt op een andere wijze opgesteld. De kansel is nu het middelpunt van het liturgisch centrum met aan de ene kant het doopvont en aan de andere kant de avondsmaaltafel. Een nieuwe vloer wordt aangebracht, de kachels worden vervangen door een systeem van heteluchtverwarming en er wordt een geluidsinstallatie aangebracht.

In de jaren 1975 tot 1979 wordt opnieuw een restauratie uitgevoerd. Het dak verkeerd in slechte staat, de goten zijn lek en als gevolg daarvan heeft het interieur erg geleden. Bovendien wordt de toren voorzien van nieuwe pijlers en ook de koepel wordt vernieuwd.

Bij de restauratie in 1984/1985 blijken de dakplaten verrot. Onder het pannendak wordt een folie aangebracht. Ook worden nieuwe "trekbalken" aangebracht (deze houden de muren van de kerk bijeen).

Een laatste restauratie wordt uitgevoerd in 2001/2002. Een groot deel van de kosten wordt gesubsidieerd, een essentiële (eigen) bijdrage wordt bijeengebracht door de bevolking van Wildervank. Tevens wordt er ook een plan en begroting klaargemaakt voor een volledige restauratie van de binnenkant van de kerk.

Door een fusie van Hervormde Gemeente Wildervank met de Gereformeerde Kerk Wildervank wordt het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente overbodig. Mede door een groot aanbod tengevolge van de leegloop van veel kerken heeft de stichting "Oude Groninger Kerken" geen belangstelling om ook deze kerk over te nemen. Vandaar dat het gebouw in 2007 wordt overgedragen aan de Stichting Wildervanck - Wildervank.

ANBI - K.v.K. 41015563
NL73 INGB 0660 3227 14
© 2008-2019 Stichting Wildervanck - Wildervank