Home
Stichting Wildervanck - Wildervank
Margaretha Hardenberg
Cultuurcentrum
kleine
 concerten
presentaties
recepties
lezingen
tentoonstellingen
trouw en rouw
etc. etc.

Familieonderzoek Wildervanck

In de jaren 1993-1997 is door de helaas veel te vroeg overleden Jan Greven veel onderzoek verricht naar de familie Wildervanck. Door hem is veelvuldig geput uit het werk van de historicus A. Pathuis. Tevens zijn hem vanuit de familie Wildervanck de nodige gegevens aangereikt. Hij heeft hier een losbladig verslag van gemaakt van bijna 200 pagina’s. In 1997 kwam dit klaar. Een exemplaar hiervan is in het bezit van de voorzitter van de Stichting Wildervanck - Wildervank, een ander bevindt zich in het Veenkoloniaal Museum te Veendam.

Dit onderzoek van Jan Greven is als leidraad gebruikt, hier en daar iets gecorrigeerd en aangevuld, daarbij gebruik makend van onder andere de later ter beschikking gekomen bronnen via internet, zoals bijvoorbeeld de website “AlleGroningers” en de website van Menne Glas.

In eerste instantie is volstaan met het uitzoeken van de eerste zeven generaties van de familie.
Naar de stamboom

ANBI - K.v.K. 41015563
NL73 INGB 0660 3227 14
© 2008-2019 Stichting Wildervanck - Wildervank